Welkom

Just Brilliant

A Diamond Forever

Personal Touch

Private Label

Relatiegeschenken

Contact

Verkoopsvoorwaarden


NL - EN - DE - ES - FR

 
  • Onze facturen dienen betaald te worden bij levering. Alle betalingen die de vervaldag van 8 dagen overschrijden, brengen van rechtswege een intrest op van 12% vanaf de eerste dag volgend op de vervaldag: dit alles zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

  • De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt bij de overeenkomst aangenomen dat het verval van de leveringstermijn volstrekt de koop niet vernietigt ten gunste van de koper en dat geen boete of schadeloosstelling voor verwijl, bij voorgemeld geval kan opgelegd worden.

  • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat ze volledig betaald zijn.

  • Eventuele klachten worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 dagen na levering.

  • In geval van betwisting wordt de territoriale bevoegdheid van de rechtbank bepaald door de plaats waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is.

  • Voor facturen die langer dan 30 dagen onbetaald blijven zal een schadevergoeding aangerekend worden van 10% op het netto factuurbedrag.